társasházkezelő

Társasházkezelő

PK-04134002

A társasházkezelő az adott társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzés alapján – ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan.
A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. Ennek keretében a társasház üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben, e körben elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.
A társasházkezelő:
– hasznosítási tervet dolgoz ki a társasház számára,
– gazdasági elemzést készít,
– igénybe veszi a jogi, gazdasági, műszaki szakembereket
– társasházat érintő 
ügyek intézéséhez, megfelelő ismerettel rendelkezik a szakemberek kiválasztásához,
– javaslatokat készít a társasház legfőbb döntéshozó szerve számára
– beszámolót, éves költségvetést készít, gazdasági elemzést végez a társasház harmadik személyek felé történő teljesítési lehetőségeiről
– megtakarítási javaslatot készít,
– közgyűlést készít elő, a közgyűlés határozatait végrehajtja, közös költséget beszedi
– a társasház műszaki állapotáról felmérést készít és javaslatot tesz a rövid, közép és hosszú távú felújításokra,
– munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket és vállalkozási szerződéseket köt,
– pályázatokat készít,
– előkészíti és lebonyolítja az ingatlan felújítását a közgyűlés döntése szerint,
– megszervezi a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását,
– kapcsolatot tart a külső és belső partnerekkel,
– a társasház és a tulajdonosok törvényben előírt dokumentumait és adatait kezeli,
– társasház vagyonát kezeli, a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerinti könyvelési feladatokat ellátja,ű
– a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellát,
– a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellát.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés
jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez
vagy tevékenység folytatásához.

A képesítési követelményt előíró jogszabály:
– a társasházakról szóló 2003.évi CXXXIII. törvény
– a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint
az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység
üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel
részletes szabályairól szóló 499/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet

Helyszíne: Budapest
Időtartama: 4 hónap

Előzetes tudásmérés alapján óralátogatás alól felmentés kérhető.
Jelentkezés: folyamatosan
Képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:-
Egészségügyi alkalmassági követelmény:-
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:-

társasházkezelő

250.000 Ft

A feltüntetett ár a képzés összes költségét tartalmazza.

Fix havi kamatmentes részletfizetés, rejtett költségek nélkül!

A weboldalon feltüntetett képzési díj a vizsgadíjat nem tartalmazza. A képzésen résztvevő vizsgáját egy akkreditált független vizsgaközpont szervezi és határozza meg a vizsgadíjat.

A sikeres vizsgát követően a vizsgázó szakmai vagy képesítő (kék) bizonyítvány kap, ami államilag elismert szakképesítést tanusít.

A képzést követően a résztvevők tanusítványt szereznek. A megszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül megszervezzük a képzésen részt vevőnek a vizsgáját az akkreditált független vizsgaközpontokkal kötött együttműködéseink alapján.

A megszokott környezetben, a képzések helyszínén kerül lebonyolításra a vizsga.