ingatlankezelő

Ingatlankezelő

PK-10884001

Az ingatlankezelő megbízási szerződés alapján, az ingatlan jellemzőinek ismeretében
 – gazdasági elemzés alapján – tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására, fejlesztésére, hasznosítására, valamint ingatlanbefektetési tanácsokat ad.
Az ingatlankezelő több tudományterületet érintő interdiszciplináris feladatai keretében ellátja egy ingatlan funkcionálisan meghatározott hasznosítási, üzemeltetési és felügyeleti feladatait. A különböző funkciójú ingatlanokhoz (irodaház, üzemcsarnok, lakóház, vegyes funkció stb.)

kapcsolódó speciális jogi környezetet, valamint a tulajdonosi igényeket figyelembe véve önállóan megszervezi az ingatlan problémamentes, üzemszerű,
költséghatékony működésének feltételeit.
Az ingatlankezelő:
– javaslatot készít a tervszerű műszaki karbantartás folyamatára, valamint a felújítási munkálatokra; megszervezi az ezek elvégzéséhez szükséges feladatokat,
  együttműködik a végrehajtást végző partnerekkel és felügyeli azok munkáját
-kidolgozza és működteti az ingatlan műszaki felügyeleti rendszerét
-felelős az ingatlan vagyonvédelmi rendszerének működéséért, az élet-, tűz- és vagyonvédelem megszervezéséért és biztosításáért,
-kapcsolatot tart a közműszolgáltatókkal és hatóságokkal,
-tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására, fejlesztésére, hasznosítására, ingatlanbefektetési tanácsokat ad
-segíti az épület tulajdonosát a pénzügyi és vagyonkezelési céljai elérésében
-közreműködik a bérlői portfólió összeállításában, a piaci szegmentálásban, bérlőmegtartási és vonzási stratégiákat dolgoz ki
-tervezi és irányítja az ingatlan gazdálkodását
-elszámolásokat és riportokat készít a gazdálkodás jellemzőiről
-követi a jogszabályi változásokat és figyelemmel kíséri a műszaki (építészeti, épületgépészeti, környezetvédelmi) fejlődést.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban
meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.

A képesítési követelményt előíró jogszabály:
– a társasházakról szóló 2003.évi CXXXIII. törvény
– a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint
az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység
üzletszerűen történő végzésének
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló
499/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet

Helyszíne: Budapest
Időtartama: 4 hónap

Előzetes tudásmérés alapján óralátogatás alól felmentés kérhető.
Jelentkezés: folyamatosan
Képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: társasházkezelő szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmény: –
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

 
ingatlankezelő

250.000 Ft

A feltüntetett ár a képzés összes költségét tartalmazza.

Fix havi kamatmentes részletfizetés, rejtett költségek nélkül!

A weboldalon feltüntetett képzési díj a vizsgadíjat nem tartalmazza. A képzésen résztvevő vizsgáját egy akkreditált független vizsgaközpont szervezi és határozza meg a vizsgadíjat.

A sikeres vizsgát követően a vizsgázó szakmai vagy képesítő (kék) bizonyítvány kap, ami államilag elismert szakképesítést tanusít.

A képzést követően a résztvevők tanusítványt szereznek. A megszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül megszervezzük a képzésen részt vevőnek a vizsgáját az akkreditált független vizsgaközpontokkal kötött együttműködéseink alapján.

A megszokott környezetben, a képzések helyszínén kerül lebonyolításra a vizsga.